Projekter

Dette nåede Projekt Øst i.....

 

2020

 • 9 transporter til Polen.

2019

 • 5 transporter til Polen.

2018

 • 4 transporter til Polen.

2017

 • 3 transporter til Polen.

2016

 • 4 transporter til Polen.

2015

 • 3 transporter til Polen.

2014

 • 6 transporter til Polen.

2013

 • 6 transporter til Polen.

2012

 • 6 transporter til Polen.

2011

 • 8 transporter til Polen.

2010

 • 10 transporter til Polen.

2009

 • 12 transporter til Polen. i alt ca. 172 tons - fødevarer, møbler, tøj, hospitalsudstyr m.m.

2008

 • 23 transporter til Polen. I alt ca. 276 tons - fødevarer, tøj, møbler, vitaminer, hospitalsudstyr, køkkenudstyr m.m.

 

2007

 • 45 transporter til Polen. I alt ca. 510 tons - fødevarer, skoleudstyr, vitaminer, tøj, møbler, hospitalsudstyr, køkkenudstyr m.m.

2006

 • 64 transporter til Polen, Rusland, Letland og Bosnien. I alt ca. 1040 tons – heraf ca. 400 tons fødevarer og 1 ton vitaminer.
 • Vi har oprettet en hjælpemiddelcentral i Barwice – Polen.

2005

 • 70 transporter til Polen, Rusland, Bosnien og Letland. I alt ca. 1200 tons, heraf 15 transporter med nye køkkener m.m. fra Kvik Køkkener.
 • Vi hjalp Barwice med en god, brugt brandbil inkl. ca. 20 tons udstyr.
 • Så havde vi inviteret vore sponsorer efter 12 års samarbejde til gallamiddag med efterfølgende støttekoncert med mange kendte optrædende.
 • Besøg af borgmester, viceborgmester og formand for byrådet fra Barwice og Karlino kommuner i Polen.

2004

 • 59 transporter til Rusland og Polen med fødevarer, møbler, køkkener og tøj på ialt 1.180 tons til en værdi af ca. 30 mill. kr.
 • Vi læsser nu 20 tons på 4 timer takket være gode trofaste medhjælpere.
 • Vitaminprogram: 4000 børn i Rusland og Polen får hver dag en multitablet. En stor tak til sponsorene af vitaminpiller.

2003

 • 21 transporter til Rusland og Polen med ialt 420 tons til en værdi af ca. 4 mill. kr.
 • Har fordelt kr. 160.000 på 10 børnehjem i Rusland fortrinsvis til indkøb af medicin, høreapperater og briller til børnene.
 • Hjalp med legetøj i Letland og Bulgarien til børn på børnehjem.

2002

 • Fortsatte forberedelser af oprettelse af et uddannelsescenter for unge, der skal forlade børnehjem m.v.
 • Støtte oprettelse og drift af væresteder, hvor gadebørn kan komme og få mad, bad, hvile, lægehjælp m.m. søges oprettet i forbindelse med uddannelsescentret.
 • Nyt gulv i børnefængselet Sedovas spisesal udbydes i licitation i Skt. Petersborg.
 • Nyt projekt med køb af medicin til de 10 børnehjem, vi samarbejder med, er påbegyndt i 2002 og skal fortsætte.
 • Fortsatte leverancer af tøj, mad, hospitalsudstyr m.v.
 • Fortsat kontakt til tidligere gennemførte projekter og samarbejdsparter.

2001

 • Økonomiske midler skaffet til nyt gulv m.m. i børnefængselet Sedovas spisesal.
 • Nyt køkken på Børnehjem nr. 15 er færdiggjort og taget i brug.
 • Opfølgning og reparationer af tidligere gennemførte projekter.
 • De første undersøgelser og planlægninger forud for oprettelse af et uddannelsescenter for unge, der forlader børnehjem.
 • 62 tons mad, tøj, hospitalsudstyr m.v. sendt på 3 transporter til Skt. Petersborg.
 • 87 tons hjælp sendt på 6 transporter til Polen
 • 30 tons hjælp sendt til andre østeuropæiske lande.

2000

 • Køkkenet på Børnehospital nr. 15 udskiftes.
 • Støtte oprettelse og drift af væresteder, hvor gadebørn kan komme og få mad, bad, hvile, lægehjælp m.m.
 • Fortsættelse af hjælp med mad, tøj, vitaminer, hospitalsudstyr m.m.
 • Opfølgning af tidligere projekter.

1999

 • 220 tons hjælp til Skt. Petersborg
 • 300 tons hjælp til Polen, Hviderusland, Letland, Rumænien, Moldavien og Bulgarien.
 • 6 grupper rundt i landet er blevet faddere for hver sit børnehjem.
 • Børnehjem nr. 46 har fået 14 brusekabiner, hvilket har betydet, at baderummene også er blevet renoveret.
 • Børnefængselet Sedova er ved at være færdigrenoveret, hvilket betyder, at de over 3 år har fået nyt køkken, nyt opskæringsrum, nyt opvaskerum, nyt grønsagsrum, ny spisesal, nyt personalerum samt nye toiletter. I alt ca. 2 mio d.kr.
 • Børnehjem nr. 53 fik klatrevæg på legepladsen.
 • Børnehospital nr. 15 har fået nyt, moderne vaskeri. Desuden er vi i gang med at renovere køkkenet, ligesom der er ved at blive anlagt park omkring hospitalet.

1998

 • I 1998 sendte vi 274.000 kg fødevarer, vitaminer, tøj, fodtøj, hospitalsudstyr m.v. afsted, fordelt således:
 • 152.000 kg til Skt. Petersborg
 • 122.000 kg til Polen, Estland, Letland, Litauen, Bulgarien, Rumænien og Hviderusland.
 • Vi har lige som i 1997 forsynet 41.500 børn med vitaminer samt sørget for et dagligt måltid mad til 75 ældre og 25 gadebørn. Både vitaminprogrammet og bespisningen fortsætter i hele 1999.
 • 30 toiletter og håndvaske udskiftet på børnefængselet Sedova
 • Fortsat bygning af legepladser på børnehjem nr. 46 og 53. Dette arbejde er udført af 4 ungdomspensioner i København.
 • Igen i år kunne vi sende 240 børn på en måneds tiltrængt sommerlejr langt fra storbyens støj- og luftforurening.
 • For at dække de efterhånden store transportudgifter åbnede Projekt Øst i slutningen februar en gebbrugsbutik på Mogensensvej 24, 5000 Odense C. Butikken viste sig hurtigt at blive en succes og en god hjælp til dækning af transportudgifterne.

  Formidling af dansk-russiske kontakter:
   
 • April: 30 elever og lærere fra Frydensbjerg Efterskole, Mariager til Skt. Petersborg
 • Maj:Studerende og lærere fra Diakonhøjskolen 10 dage til Skt. Petersborg
 • Juli:40 pers. fra fadderskabsgrupper m.v. 10 dage i Skt. Petersborg
 • September:Politi- og fængselspersonale (på alle niveauer) fra Skt. Petersborg så og hørte og dansk politi og fængselsvæsen samt dansk styreform.
 • November:10 personer fra en jysk fadderskabsgruppe besøgte 2 børnehjem i Skt. Petersborg med julegaver til børnene. - Ude og Hjemme, som var med på turen, skrev herom i nr. 49, 50 og 52/98.

1997

 • Vi gennemførte 9 transporter med i alt 240 tons fødevarer, tøj, fodtøj, hospitalsudstyr, vitaminer, byggematerialer m.m. til Skt. Petersborg.
 • Endvidere leveret 44 tons til Polen (oversvømmelses-katastrofen) samt til Rumænien og Hviderusland.
 • Vi fik doneret ca. 10 mio. vitaminpiller og dermed mulighed for at iværksætte et egentlig vitaminprogram til forebyggelse af sygdomme.
 • 6.500 børn på 40 børnehjem og skolehjem, 2 børnehospitaler, et børnefængsel og et sanatorium.
 • Derudover er ca. 35.000 børn på 7 polikliniker i Nevskij-distriktet i vitaminbehandling. Hertil kommer et ukendt antal gravide kvinder, som yderligere får mineraltabletter (jod og jern).
 • Tuberkulose, der betragtes som en socialt betinget sygdom, er i hastig fremmarch, især blandt gadebørn og børnehjemsbørn.
 • Daglig mad til 75 ældre og 25 gadebørn.
 • På børnefængselet blev en tandlægeklinik indrettet, frisørsalon samt personalerum blev renoveret. Total udskiftning af en del toiletter, håndvaske, brusekabiner m.m. – Dette sidste færdiggøres i 1998.
 • Børnehjem nr. 53.: Legepladsen udvides.
 • Den evangeliske kirke fik indrettet en legeplads ved kirke- og kulturcentret.
 • Vi kunne sende 245 børn på en måneds tiltrængt sommerlejr i sol og frisk luft langt fra storbyen.
 • Unge fra 3 børne- og ungdomspensioner i København udførte praktiske opgaver for børn på børnehjem og i børnefængsel.
 • Et hold elever og lærere fra en efterskole i Mariager hjalp den evangeliske kirke med kirkens store byggeprojekt.
 • TV-Inter i København hjælper den evangeliske kirke med oprettelse af TV-station samt uddannelse af personale.
 • Elever og lærere fra Børnehjem nr. 46 i Skt. Petersborg besøgte Odense, holdt arbejdende kunstudstilling og besøgte skoler, borgmesteren, H.C.Andersens Hus m.m.

1996

 • 10 transporter med i alt 188 tons fødevarer, tøj, hospitalsudstyr, vitaminer m.m. blev leveret i Skt. Petersborg.
 • Nyt, komplet institutionskøkken til en værdi af ca. 1 mio. kroner transporteres til og installeres på Børnefængselet.
 • Nye trapper opsættes på ’Friskole’, og legeplads restaureres på Børnehjem nr. 53.
 • Samlet værdi af projekterne: 2 mio. kr.
 • Ca. 200 børn kommer på en måneds tiltrængt sommerlejr væk fra storbyen.
 • Et hold pædagogstuderende fra Odense besøger ’vore’ institutioner i Skt. Petersborg.
 • En gruppe skolelærere fra Skt. Petersborg besøger Danmark for at lære noget om vort land og vort skolesystem, undervisning m.m.

1995

 • 4 transporter med 130 tons fødevarer, tøj, hospitalsudstyr, og byggematerialer til Skt. Petersborg samt
 • 110 tons til østeuropæiske lande i øvrigt.
 • Renovering af spisesal på Børnefængsel
 • Bygning af legeplads på Børnehospital nr. 19
 • Nedbrydning af 2 udvendige trappepartier og opbygning af nye på ’friskolen’
 • Bygning af legetårn med rutschebane på ’friskolen’
 • Ca. 200 børn på børnelejr i en måned under frie og sunde omgivelser.
 • Afholdt konference med de russiske myndigheder i Skt. Petersborg om mulighederne for at hjælpe gadebørnene.
 • Formidlet dansk ekspertbistand til Hæmofilicentret i Skt. Petersborg med henblik på at forbedre hjælpen til og behandlingen af blødere i byen.

1994

 • 4 transporter med 195 tons fødevarer, tøj, hospitalsudstyr, byggematerialer sendes til Skt. Petersborg.
 • Børnehospital nr. 19 får nyt køkken, nye toiletter, ny skadestue til ambulant behandling, delvist nyt baderum samt opholdsrum for forældre, der kommer med børn til ambulant behandling.
 • ’Friskolen’ får fortsat byggeriet af legeplads, indgangsparti rettet op og hegn malet
 • Udveksling: Russisk kor og orkester besøger Danmark og giver 5 koncerter.
 • 20 børn og 3 lærere fra Skole nr. 90 i Skt. Petersborg besøger Kratholmskolen i Odense i 1 uge.
 • 17 elever og 2 lærere fra Kratholmskolen besøger Skole nr. 90.
 • Projekt Øst godkendes af Told & Skat, så gaver op til 5.500 kr. årligt er fradragsberettigede.

1993

 • Projekt Øst etableres og påbegynder aktiviteter i foråret 1993.
 • 4 transporter med i alt 123 tons fødevarer, vitaminpiller, tøj, hospitalsudstyr, legetøj, byggematerialer, legeredskaber, landbrugsmaskiner, læggekartofler m.m.
 • Et sengeafsnit på Børnehospital nr. 19 moderniseret og udstyret med nye hospitalssenge, sengetøj, linned m.m.
 • En ’friskole’ får etableret en del af ny legeplads.
 • Herudover har vi gennem andre hjælpeorganisationer leveret fødevarer, tøj, hospitalsudstyr, skolemøbler og tandlægeudstyr til flg. steder:
 • 62 tons hjælp sendt til Albanien
 • 40 tons hjælp sendt til Armenien
 • 10 tons hjælp sendt til Mogilev
 • 3 tons hjælp sendt til Primorsk
 • 123 tons hjælp sendt til Skt. Petersborg