Artikler og andre indlæg

Hvad er Projekt ØST? 

Vi er en humanitær forening, hvis hovedformål er at hjælpe børn, gadebørn og ældre i primært Østeuropa.

Vort økonomiske grundlag er medlemskontingent og gaver fra private, skoler, kirker, institutioner virksomheder og fonde mm.
Vi har et tæt samarbejde med modtagerne: Børnehjem, hospitaler, skoler, kirkeligt og socialt arbejde og sociale myndigheder.
Vi sender fortsat nødhjælp af mange slags til det nordlige Polen. Man kan så spørge: Hvorfor det, når Polen nu er kommet med i EU?

Det er heldigvis sandt, men den store hjælp kommer først og fremmest til det sydlige Polen med højt udviklet industri – Pommern derimod er en landsdel, der er præget af store omvæltninger efter Sovjetstatens sammenbrud. Størstedelen af indbyggerne var ansat i de store statskollektiver, hvor de havde et begrænset arbejdsområde. Ved jerntæppets sammenbrud og disse kollektivers fallit blev disse mennesker arbejdsløse og uden indtægt, de manglede uddannelse.

Derfor var det en stor opmuntring for den enkelte at få materiel hjælp fra Danmark – og også for kommunen, som derved fik frigjort sine meget store udgifter på socialbudgettet. Her må man vende hver zloty, for når borgerne ikke havde indtægter, fik kommunerne heller ikke noget ind i skat.

Derfor fortsætter vi hjælpen til de små fattige landkommuner i Pommern.

Det er vor intention at genoptage fond- og legatsøgninger til forskellige projekter, som vi kan være behjælpelige med at støtte i Polen og måske udvide vort støtteområde i samarbejde med andre organisationer – det er nogle af de udfordringer, som ligger lige foran os i det nye år.

Der er mange forskellige arbejdsopgaver herhjemme, så måske kan du være med i dit lokalområde, bl.a. mangler vi indsamlingssteder udover det, vi har i Ringsted. Hvis du downloader vort medlemsblad, finder du en appel til dette og oplysning om, hvor du kan henvende dig.

Ved klimakonferencen i København udtalte guvernør Arnold Schwarzenegger fra Californien til deltagerne:
Bevar troen og fortsæt! Giv aldrig op! Det kan gøres! Vi skal bare finde mange forskellige tilgange – ikke kun én.
Den appel tager vi til os i Projekt ØST.